Inledning

I skarven mellan 1800 och 1900-talet rådde stor fattigdom i Europa och övriga världen. Många länder genomgick en industriell förändring i samhället där många människor flyttade från landsbygden till staden för att ta arbete i en fabrik eller liknande. Lönen var skamlig och klasskillnaderna stora. I många städer var det dessutom dåligt med bostäder och trångboddheten var ett stort samhällsproblem. Många barn och även kvinnor fick arbeta under förhållanden som kan jämföras med slavarbete. Det var alltså en tid där klädmodet var något avlägset och berörde endast en liten del av befolkningen, dvs. de rika. Detta är viktigt för mig att belysa.

Samtidigt finns det en hel del att hämta när man studerar hur människor klädde sig vid den tiden, även de fattiga. Man kan ställa sig frågor som: hur var skillnaden i synen på kläder mellan arbetare och borgare? Eller framförallt det som berör mitt arbete: Hur klädde sig kvinnorna och varför såg de ut som de gjorde? Min utgångspunkt kan presenteras genom detta citat:


”Om jag finge välja en av alla de böcker som publiceras hundra år efter min död skulle jag välja ett modemagasin för att se hur kvinnorna går klädda. Deras bjäfs kommer att berätta mer för mig om detta framtida samhälle än alla filosofer och predikanter.”
Anatole France, fransk författare.


(Bildkällor: 1 och 2)


Källor: Perspektiv på historien A, Hans & Örjan Nordström, Gleerups utbildning AB, 2001
http://www.livet.se/ord/liknande/se_23546